Normatīvie akti 


J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas nolikums (aktualizēts)

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība


J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti)

J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem, kuri apmeklē ritmikas, deju, vokālā ansambļa nodarbības


Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā

  1. pielikums
  2. pielikums
  3. pielikums

 


Pašnovērtējuma ziņojums 2021


Kārtība mājmācība


TERMOKAMERU IZMANTOŠANAS IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA


Privātuma politika 


 

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola