Vēsturiskie nosaukumi

 • 2021. g. – līdz šim laikam J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola
 • 1954. g. – J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
 • 1953. g. – Daugavpils 6. vidusskola
 • 1950. g. – Grīvas 7 – gadīgā skola
 • 1948. g. – Grīvas vidusskola
 • 1944. g. – Grīvas 7 – gadīgā skola
 • 1941. g. – 7 – gadīgā krievu skola
 • 1934. g. – Latviešu pamatskola
 • 1919. g. – Latviešu pamatskola ar četriem nacionālo klašu komplektiem
 • 1910. g. – Skolotāju seminārs vecticībnieku valsts skolām
 • 1902. g. – Latviešu pamatskola
 • 1877. g. – Kurlaendische Landes – Schule zu Griwe – Semgallen
 • 1875. g. – Deutsche Schule zu Griwe
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola