Skolēnu pašpārvalde

Ekskursija uz LR Saeimu 28.03.24.


Bērnu zīmējumu konkursa “Manas skolas simbols” nolikums

PDF dokuments


Skolēnu parlaments

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 1.stāvā varat atrast Valentīndienas pasta kastīti, kuru veidoja skolēnu parlamenta meitenes. Tajā var atstāt savu vissirsnīgāko apsveikuma kartiņu – klasesbiedram, draugam, pedagogam vai arī jebkuram citam J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas darbiniekam. Obligāti norādīt
1)savu vārdu un
2)saņēmēja vārdu un uzvārdu!
 Lai siltuma un pateicības jūtas nekad neizzūd! Atbalstām! Piedalāmies!✊
 
 
Valentīndienas pasta kastīti

 


“Slepenais Ziemassvētku vecītis”

 
Skolēnu parlamenta kolektīvam radās ideja kā iepriecināt vienam otru un radīt pirms Ziemassvētku noskaņu. Tāpēc tika izveidota dàvanu kaste Ziemassvētku vecīša veidolā, lai katrs skolèns varētu ievietot tajā dāvaniņu – kam pats vēlas, tomēr dāvanu sūtītàjam ir jāpaliek anonīmam.Kastīte darbosies no 01.12.23.-20.12.23.Pēc tam dāvaniņas tiks atdotas īpašniekiem.Kastīti veidoja parlamenta dalībnieki paši savām rokām.
 

Slaids1

 

Slaids2

 

Slaids3

 

Slaids4

 

Slaids5

 

Slaids6

 

Slaids7

 

Slaids8

 

Slaids9

 


video
play-sharp-fill

Skolotāju diena 2023

video
play-sharp-fill


skolenu pašparvaldes nolikums_2023.docx


Skolēnu parlaments sveic skolas tehniskos darbiniekus 8.martā.Pateicamies par Jūsu pacietību, izturību un tīrību! Lai Jums visiem stipra veselība!

Skolēnu parlaments sveic skolas tehniskos darbiniekus 8.martā


22-02


14.02


 

 

Skolēnu pašpārvaldes Ziemassvētku prieksšnesums.


Skolēnu parlamenta jaunās tradīcijas!

video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill

skolenu pasparvaldes nolikums2020-jauns
skolenu pašparvaldes nolikums_2022

 


07.10.2022., projektu dienas ietvaros 8.a klases skolēni noklausījās prezentāciju ar nosaukumu “Kā veidot veselīgas attiecības?” Diskutējām par tādām problēmām kā novērst neveselīgu attiecību radīšanu, kā saglabāt draudzīgas un stabilas attiecības. Ko darīt, lai neiekļūtu negatīvu cilvēku ietekmes zonā? Kāpēc ir svarīgi rūpēties par labām attiecībām un veidot vairāk pozitīvu, draudzīgu kontaktu.(Atbilde ir vienkārša, jo lielāks Tev pozitīvu attiecību, jo lielāks atbalsts Tev esot! Tāpēc svarīgi būt aktīvam sabiedrības loceklim un nepazust ēnā, veidot kuplu draugu loku).

Tad skolēni aizpildīja darba lapas, kuras gatavā veidā tika  izstrādātas Latvijas Universitāte kompeteņču balstītā projekta ietvaros.
Pēc tam sekoja grupu darbs.Skolēni sadalījās grupās pa 4-5 cilvēki un izveidoja spilgtas, košas un interesantas kolāžas ar nosaukumu “Mana sapņu dzīve”. Manuprāt, svarīgi skolēnos ieslēgt pozitīvu domāšanu un spēju sapņot…svarīgi pārliecināt, ka viņi ir spējīgi un cienīgi labāku, laimīgāku un saskaņas pilnu dzīvi kuplā ģimenes lokā. Te slēpjas dziļa drošības izjūta…Šīs stundas laikā mēs palielinājām ģimenes vērtību un nozīmīgumu ikkatra skolēnā, jo tā rada siltumu, mīlestību un drošības izjūtu.
Darbiņus var apskatīt zemāk galerijā. Sirsnīgs paldies 8.a klases skolēniem par labi padarīto darbu.
 

Skolotāju diena J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā

 

  Skolotāju diena J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā šogad bija īpaša – gaiša un svinīga, harmonijas un miera atmosfērā tīta…. Šogad skolotāju dienā tika rīkotas dažādas izstādes, spilgti pasākumi, koši, sirsnīgi skolotāju dienas apsveikumi no skolēnu parlamenta dalībniekiem un dažādu klašu skolēniem visas nedēļas garumā. Pirmā izstāde mūsu skolā tika organizēta konkursa veidā ar nosaukumu „Paldies, mans skolotāj, par…” Savos darbos skolēni attēloja to vērtīgāko, ko viņi visvairāk novērtē un mīl savos pedagogos.

  Otru izstādi sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Natālija Mihailova, lai ienestu. un vairotu skolā harmonijas un saskaņas atmosfēru. No sirds novēlot visiem pedagogiem palikt vienmēr iedvesmotiem un harmoniskiem. Skolēnu parlamenta dalībnieki sagatavoja pateicības rakstus un pozitīvas afirmācijas katram pedagogam, lai radītu papildus atbalstu, iedvesmotu  un palielinātu ticību saviem brīnumainiem – pedagoģiskajiem spēkiem…jo ikkatrs skolotājs mazliet ir burvis.

  Mīļš paldies visiem dalībniekiem, skolēniem, skolēnu parlamenta dalībniekiem un vecākiem par Jūsu iesaisti, uzmanību, dāsnumu, aktivitāti, sirds gaismu un atbalstu. Kopā mēs varam visu!

  Īpašu paldies skolēnu parlamenta dalībnieki izsaka skolēnu parlamenta koordinatorei Natālijai Mihailovai par sagatavošanu un atbalstu.

Informāciju sagatavoja;

Skolēnu parlamenta priekšsēdētāja Darina Parfjonova un galvenā speciāliste attīstības un sadarbības jautājumos Olesja Pilace


 

Prioritātes izglītības iestādē

 


Apsveikums “Skolotāju dienā 2022

video
play-sharp-fill

Skolēnu pašpārvaldes ziņas

Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir: panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas
interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu līdzdalību audzināšanas darbā, mācību procesā un
sabiedriskā darba organizēšanā. Veicināt komunikatīvo un sadarbošanās prasmju apgūšanu un
attīstīšanu.
Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:
1. Veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem un izglītības iestādes administrāciju;
2. Pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
3. Sekmēt mācību procesu, izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības
uzlabošanai;
4. Piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē;
5. Veidot un attīstīt skolas sabiedrisko dzīvi.

Pašpārvalde savā darbībā ievēro izglītības iestādes nolikumu un skolas iekšējās kārtības noteikumus
un skolēnu pašpārvaldes nolikumu.

Skolēnu pašpārvalde:
1. Regulāri informē skolēnus un izglītības iestādes administrāciju par skolēnu pašpārvaldes
darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
2. Atbalsta izglītības iestādes administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un
skolas darba kārtības ievērošanas nodrošināšanā;
3. Informē skolēnus par neformālās izglītības iespējām Daugavpils pilsētā;
4. Organizē tematiskos pasākumus dažādām klašu grupām;
5. Sadarbojas ar Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centru “Jaunība” un Daugavpils pilsētas
domes Jaunatnes departamentu;
6. Popularizē skolas pieredzi pilsētā, novadā, valstī.

 

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola