Pedagogi

Skolas direktors Jānis Buļs
Direktora vietnieces izglītības jomāVita Ļubarska, Jeļena Smetaņina
Direktora vietniece pirmsskolas izglītības
programmā
Vera Matvejeva, Nataļja Kozireva
Direktora vietniece saimnieciskajā darbāOksana Voiče
Latviešu valodas un literatūras skolotājasDiāna Jaunmuktāne, Biruta Podvuiska, Maritana Gorina
Krievu valodas un literatūras skolotājaValentīna Macenko, Miroslava Jaunzema
Angļu valodas skolotājiOlga Gazetdinova
Vēstures un Sociālo zinību skolotājsJānis Briedis, Kristina Loginova
Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotājaNataļja Tumanovska
Dabaszinību skolotāja Maritana Gorina
Dizaina un tehnoloģijas skolotāja Andželika Čibele - Makareviča
Vizuālās mākslas skolotājaNatālija Mihailova
Ģeogrāfijas skolotājaAina Šņukute
Matemātikas skolotājasJeļena Smetaņina, Matiss Avotnieks, Maritana Gorina
Mūzikas skolotājaIlga Rižakova
Teātra mākslas skolotāja Jeļena Giņko
Sākumskolas skolotājasAnželika Treiklere, Viktorija Jeršova, Violeta Truškina
Datorikas skolotājs Matiss Avotnieks
Fizikas, inženierzinību skolotājaNataļja Minejeva
Sporta un veselības skolotāja Kristina Loginova
Pedagogs - karjeras konsultants Natālija Mihailova
Sociālais pedagogs
PsiholoģeNataļja Ļalina
Logopēds Žanna Andrejeva
BibliotekāreAiga Vihmane-Semjonova

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola