Pedagogi

Skolas direktors Jānis Buļs
Direktora vietnieces izglītības jomāNataļja Mikuļina, Vilma Tāraude
Direktora vietniece pirmsskolas izglītības
programmā
Vera Matvejeva
Direktora vietniece saimnieciskajā darbāOksana Voiče
Latviešu valodas un literatūras skolotājasIveta Vasitova, Vilma Tāraude, Biruta Podvuiska
Krievu valodas un literatūras skolotājaValentīna Macenko
Angļu valodas skolotājiOlga Gazetdinova, Aleksandra Dorofejeva, Vladimirs Koževņikovs
Vēstures skolotājaEmīlija Miļeviča
Sociālo zinību skolotājaEmīlija Miļeviča
Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotājaLilija Prusakova
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja;
Dizaina un tehnoloģijas skolotāja
Jekaterina Kovaļevska
Vizuālās mākslas skolotājaNatālija Mihailova
Ģeogrāfijas skolotājaTatjana Jakimoviča
Matemātikas skolotājasValentīna Kricka, Jeļena Smetaņina
Mūzikas skolotājaOlga Pankova
Sākumskolas skolotājasAnželika Treiklere, Alla Kazačonoka, Margarita Stankeviča,
Miroslava Jaunzema
Informātikas, datorikas skolotājas Jeļena Smetaņina, Nataļja Mikuļina
Fizikas, inženierzinību skolotājaNataļja Minejeva
Sporta un veselības skolotājiTatjana Bondere, Nikolajs Grigorjevs
Pirmsskolas izglītības skolotājasNatālija Pilinoviča,
Vida Pilinovic,
Valentīna Jerocka,
Samanta Girvica,
Olga Žeņihova,
Tatjana Ušakova,
Tatjana Narele
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājaOlga Pankova
Pirmsskolas izglītības skolotāja
(latviešu valodas skolotāja)
Samanta Girvica
Pedagogs - karjeras konsultantsJeļena Giņko
Sociālais pedagogs Anatolijs Baiko
PsiholoģeViktorija Bogdanova
BibliotekāreTatjana Jevstafjeva
- Aksjuta

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola