Pedagogi

Skolas direktors Jānis Buļs
Direktora vietnieces izglītības jomāVita Ļubarska, Jeļena Smetaņina
Direktora vietniece pirmsskolas izglītības
programmā
Vera Matvejeva, Nataļja Kozireva
Direktora vietniece saimnieciskajā darbāOksana Voiče
Latviešu valodas un literatūras skolotājasIveta Vasitova, Biruta Podvuiska, Arnita Lukjanska
Krievu valodas un literatūras skolotājaValentīna Macenko, Miroslava Jaunzema
Angļu valodas skolotājiOlga Gazetdinova, Vladimirs Koževņikovs, Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta
Vēstures un Sociālo zinību skolotājsJānis Briedis
Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotājaLilija Prusakova, Alla Kazačonoka
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja;
Dizaina un tehnoloģijas skolotāja
Anfisa Labute
Vizuālās mākslas skolotājaNatālija Mihailova
Ģeogrāfijas skolotāja
Matemātikas skolotājasJeļena Smetaņina, Ludmila Pomjalova
Mūzikas skolotāja; Teātra mākslaIlga Moisejenoka, Jeļena Giņko
Sākumskolas skolotājasAnželika Treiklere, Alla Kazačonoka, Margarita Stankeviča
Informātikas, datorikas skolotājas Jeļena Smetaņina
Fizikas, inženierzinību skolotājaNataļja Minejeva
Sporta un veselības skolotājiNikolajs Grigorjevs, Oksana Zuboviča
Pirmsskolas izglītības skolotājas
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājaIlga Moisejonka
Pirmsskolas izglītības skolotāja
(latviešu valodas skolotāja)
Samanta Girvica
Pedagogs - karjeras konsultantsNatalija Mihailova
Sociālais pedagogs Anatolijs Baiko
PsiholoģeViktorija Bogdanova
BibliotekāreAiga Vihmane-Semjonova

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola