Topošie pirmklasnieki

Sākas pieteikšanās topošo pirmklasnieku nodarbībās

Dokumentu iesniegšana bērna reģistrācijai 1.klasē

 

No 2022 gada 1.februāra līdz 2022.gada 28.februārim katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 vecāki (bērnu aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas 1.klasē 2022./2023.mācību gadam.

 

  • elektroniski,nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu

(Pielikums Nr.2) un pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju, vecāka personu apliecinoša dokumenta (pase vai ID karte) kopiju;

 

[email protected]

 

  • klātienē– iepriekš vienojoties par ierašanās laiku pa tālr. 654-23323.

Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāka/aizbildņa personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte). Iesnieguma veidlapu var aizpildīt mājās.

(Pielikums Nr.1)

 

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt sejas un deguna aizsargmaskai!

 

Skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;

*) nodarbības ar fizioterapeitu; iknedēļas ārsta konsultācijas; koriģējošās vingrošanas un ritmikas nodarbības

 

  1. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;

*) individuālās vai grupu nodarbības ar skolotāju, psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu

  1. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;

*) individuālās vai grupu nodarbības ar skolotāju un/vai logopēdu

Plašāka informācija:

www.rainisskola.lv sadaļā Topošie pirmklasnieki

 

Tālr.nr. – 654-25312; 654-23323;


Kartiba-2022-2023.pdf

1-pielikums-iesniegums-klatiene.docx

2-pielikums-iesniegums-elektroniski.docx


 

 

video

 

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola