Topošie pirmklasnieki

Reģistrācija 1.klasē

 

Dokumentu iesniegšana

 

No 2021. gada 1.februāra katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 vecāki (bērnu aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas 1.klasē 2021./2022.mācību gadam.

 

1) elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (Pielikums Nr.2) un pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju, vecāka personu apliecinoša dokumenta (pase vai ID karte) kopiju;

 [email protected]

 

2) klātienē – iepriekš vienojoties par ierašanās laiku pa tālr. 654-21176. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāka/aizbildņa personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte). Iesnieguma veidlapu var aizpildīt mājās. (Pielikums Nr.1)

 

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt sejas un deguna aizsargmaskai!

 

Skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;

          *) nodarbības ar fizioterapeitu; iknedēļas ārsta konsultācijas; koriģējošās vingrošanas un ritmikas nodarbības

        3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;

           *) individuālās vai grupu nodarbības ar skolotāju, psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu

         4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;

            *) individuālās vai grupu nodarbības ar skolotāju, psihologu, logopēdu

 

Plašāka informācija:

 

www.rainisskola.lv sadaļā Topošie pirmklasnieki

Tālr.nr. – 654-25312; 654-65423323; 654-21176


Vecāku iesnieguma veidlapas
1) iesniegumi ierodoties klātienē
2) iesniegumi ar elektronisko parakstu


Reģistrācija 1.klasē 2021./2022.mācību gads

Reģistrācija 1. klasē 2021./2022. mācību gads

 

video

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām

 

video

 

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola