Ar Dievu, mīļā skola!

Kad pļavas ir pilnas ar ziedu smaržām, skolas gaiteņi paliek daudz klusāki. Pienācis laiks saņemt liecības, diplomus, pateicības un atzinības rakstus. 31.maijā 2024.gadā J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas skolas aktu zālē notika „ Svinīgā līnija”. Šogad šis brīdis ir ne tik priecīgs un cerībām pilns, jo Jāņa…

SPORTA DIENA.

Vēl brītiņu visi kopā! 30.05.2024. Saulainajā maija dienā J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 1.- 8.klašu skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. 8.klases lielakā skolēnu daļa bija par tiesnešiem. Pārējās klases centās ātri un kvalitatīvi izpildīt sporta uzdevumus: iesist bumby vārtus ar aizvertām acīm, izvest florbola bumbiņu ap konusiem,…

Animācijas filma Skolas Somas ietvaros “SIRDS LIKUMS”

Filmas režisore Roze Stiebra. Filma tapa 2024.gadā. J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā 25.aprīlī skolas aktu zālē no plkst. 11:25 -13:30 visas skolas skolēniem no 1.- 9.klasei bija iespēja izbaudīt lielisku, spilgtu un gaišām jūtām pilnu animācijas filmu “Sirds likums.” ”Kādā tālā karaļvalstī dzīvoja Karalis un Princese. Dzīve…

projekts “Es pasaulē”

18.04.24.,plkst.15:00 Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pasākums/projekts “Es pasaulē”. Pasākuma laikā skolēni ieguva jaunu pieredzi, uzlaboja savas saskarsmes spējas un prasmi iekļauties, pielàgoties jaunai videi. Sirsnīgs paldies Evitai Ruļukai un Santai Čeirānei par organizāciju un iespēju pieņemt dalību šajā projektā! Paldies parlamenta dalībniekiem – Anastasijai Borisjonokai 9.a…

Ēnu diena

04.04.24., J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā notika Ēnu diena, kurā skolēni varēja iepazīt dažādas profesijas skolas ietvaros,piemēram, bibliotekārs, skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā, lietvedis, vizuālās mākslas skolotājs, dežurants, darba aizsardzības specialists un pat pavārs.Skolēni un skolotāji mācību stundas arī saistīja ar dažādām profesijām un KI kā caurviju…

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola