Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem!

Š.g. martā katru sestdienu no plkst.10.00 līdz plkst.11.30 notiks Adaptācijas nodarbības. Nodarbības vadīs klases audzinātāja Margarita Stankeviča. Nepieciešamos materiālus  – papīru, kancelejas preces-nodrošinās skola! Augusta beigās arī tiek plānotas 4 nodarbības! Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem.pdf

Reģistrācija 1.klasē!

No 01.02.2022. plkst.8.00 līdz 28.02.2022.plkst. 16.00 sākas topošo pirmklasnieku reģistrācija 1.klasē. Lai pieteiktu savu bērnu klātienē, lūdzam iepriekš sazināties un pieteikt savu vizīti! Reģistrācija 1.klasē.pdf

Projektu diena

       6.janvāris mūsu skolā bija projektu diena, kuras galarezultāts bija veltīts starptautiskajai PALDIES dienai.  Parasti šajā dienā cilvēki saka viens otram paldies  par labiem vārdiem, par atbalstu, par palīdzību. Interesanti bija tas, ka 1.- 4.klases skolēni izvēlējās pētīt  jautājumu “Par ko mums saka paldies putni?” …

Atzinība no portāla Uzdevumi.lv

Portāls Uzdevumi.lv paziņo, ka I semestrī mūsu skolas skolēni ir atrisinājuši 9291 uzdevumu, bet skolotāji ir uzdevuši 248 pārbaudes darbus! Paldies skolotājiem un skolēniem par aktivitāti, sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, kas tika  sniegts digitālajiem mācību līdzekļiem!  Sertifikāts_Uzdevumi_25317-440.pdf Informāciju sagatavoja: direktora vietniece Vilma Tāraude

Pateicība par pedalīšanos projektā “Baltu literatūras nedēļa”

  Tieši pirms Ziemassvētkiem J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola saņēma pateicību un dāvanas par piedalīšanos projektā “Baltu literatūras nedēļa” , kurš norisinājās septembrī. Skolas bibliotēkas krājums papildinājās ar lietuviešu rakstnieku septiņām jaunām grāmatām gan latviešu, gan lietuviešu valodā. Skolas spēļu bibliotēka arī tika pie jaunas spēles – mācīsimies lietuviešu…

Ziemassvētku videokoncerts

Šī gada pēdējā mācību dienā 21.decembrī J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā visi varēja noskatīties Ziemassvētku koncertu. Tas notika, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, videoformātā. Koncertā savus talantus un prasmes demonstrēja  gan skolēni, gan pedagogi. Īpašais šajā pasākumā bija tas, ka dalībnieki no visas sirds izpildīja savus priekšnesumus un…

eTwinning projekta “Angels Across Countries” tiešsaistes pasākums

Šī semestra pirmspēdējā mācību dienā 20.decembrī notika eTwinning projekta “Angels Across Countries” tiešsaistes pasākums. Mūsu skolas 2.a klases skolēni un skolēni no Rumānijas satiekas ZOOM platformā, lai nodziedātu Ziemassvētku dziesmas gan savā dzimtā valodā, gan angļu valodā. Ģērbušies gan karnevāla tērpās, gan nacionālajos kostīmos, dalībnieki…

Konkursa “Eglītes rotājumi” rezultāti

Decembrī J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolā norisinājās skolēnu un pirmsskolas izglītības audzēkņu radošo darbu konkurss “Eglītes rotājumi”. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu iztēli un radošas iemaņas, prasmi radošā darbā atklāt savu iztēli, vienot un stiprināt ģimeni. Skolēni tika rosināti kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām,…

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola