Par jauno interešu izglītības programmu

  No šī gada Jāņa Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā ir izstrādāta jauna interešu izglītības programma, kuras nosaukums ir Estētiskā skola meitenēm “Dimantiņš”, kur meitenes no 7.-9.klasēm varēja pieteikties aizpildot iesniegumu. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā. Programmas prioritārais mērķis izveidot ideāla standarta sabiedrības lēdijas, kuras apzinās mūsdienu sabiedrības…

Ieskats dzejas dienu norisēs

            Dzejas dienu nedēļā mūsu skolā notika gan tradicionālie pasākumi, gan arī realizējām jaunu ideju.          Tā, piemēram, 4.klase latviešu valodas stundu tēmas “Skola agrāk un tagad” ietvaros devās uz muzejklasi. Skolēni guva reālu ieskatu par to, kā skolēni mācījās XIX gadsimta skolā, viņi varēja…

Skolēnu parlamenta vēlēšanas

   2022.gada 08.septembrī  J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.  Savas kandidatūras izvīrzija skolēni sākot no 6. – 9.klasei uzrakstot iesniegumu parlamenta koordinatoram un norādot vēlamo amata vienību. Svarīgi kritēriji katram dalībniekam labas sekmes,  priekšzīmīga uzvedība, aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē, kā arī pozitīvas sociāli-emocionāla klimata…

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola