Par skolu

Esiet sveicināti Grīvā!

J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola (līdz 31.08.2021.gadam – vidusskola) ir viena no vecākajām Daugavpils skolām. Skolas vēsture aizsākās 1875. gada augustā, kad Grīvā tika atvērta vācu skola.

Šodien skola piedāvā 6 izglītības programmas, to skaitā 2 pirmsskolas izglītības programmas, dažādas interešu izglītības programmas, iespēju darboties klubā, spēlēt spēles TOY spēļu centrā – bibliotēkā. Skolā strādā domubiedru kolektīvs, kurš spēj risināt visdažādākos uzdevumus:

  • kvalitatīvi vadīt mācību un audzināšanas procesu;
  • palīdzēt skolēniem kļūt konkurētspējīgiem mūsdienu sabiedrībā;
  • vadīt kvalitatīvas muzejpedagoģiskās stundas;
  • aktīvi piedalīties Etwinning projektos;
  • iemūžināt skolas izcilo absolventu Jāņa Pliekšāna (Raiņa), Riharda Zariņa un Kārļa Reinholda Kupfera piemiņu;
  • piedalīties studentu un skolotāju starptautiskajās apmaiņas programmās.

Mēs, skolēni, skolotāji un vecāki, esam izveidojuši skolā savstarpējās saprašanās un labestības gaisotni, kuras pamatā ir cieņa vienam pret otru un mīlestība pret savu valsti, pilsētu un skolu.

Laipni lūdzam ciemos!

J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas kolektīva vārdā

direktors Jānis Buļs

Skolas misija

Nodrošināt kvalitatīvu izglītību multikulturālā vidē, kas veicina atbildīgas, mērķtiecīgas personības veidošanos ar spēju pielāgoties mainīgajai pasaulei

Skolas vīzija

Mācīšanas un mācīšanās process balstās cieņpilnā komunikācijā.

Vērtības                                                           Tikumi                                  

cilvēka cieņa                                               savaldība

kultūra                                                          atbildība

daba                                                               tolerance

 

 

 

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola