Par skolu

Esiet sveicināti Grīvā!

Raiņa Daugavpils 6. vidusskola ir viena no vecākajām Daugavpils skolām. Skolas vēsture aizsākās 1875. gada augustā, kad Grīvā tika atvērta vācu skola.

Šodien skola piedāvā 8 izglītības programmas, to skaitā 2 pirmsskolas izglītības programmas, dažādas interešu izglītības programmas, iespēju darboties klubos un pulciņos.

Mūsu skolā mācās 239 skolēni un 51 pirmsskolas audzēkņi, strādā 48 pedagogi. Tas ir domubiedru kolektīvs, kurš spēj risināt visdažādākos uzdevumus:

  • kvalitatīvi vadīt mācību un audzināšanas procesu;
  • palīdzēt skolēniem kļūt konkurētspējīgiem mūsdienu sabiedrībā;
  • izveidot mūsdienīgu daudzfunkcionālu muzejklasi;
  • rakstīt projektus;
  • organizēt Japānas, Eiropas valstu kultūras dienas;
  • iemūžināt skolas izcilo absolventu Jāņa Pliekšāna (Raiņa), Riharda Zariņa un Kārļa Reinholda Kupfera piemiņu;
  • piedalīties studentu un skolotāju starptautiskajās apmaiņas programmās.

Mēs, skolēni, skolotāji un vecāki, esam izveidojuši skolā savstarpējās saprašanās un labestības gaisotni, kuras pamatā ir cieņa vienam pret otru un mīlestība pret savu valsti, pilsētu un skolu.

Laipni lūdzam ciemos!

Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas kolektīvs

 

Skolas vīzija – Skola, kurā mācīšanas un mācīšanās process balstās cieņpilnā komunikācijā

Skolas vērtības:                                                                                             Tikumi:

      cilvēka cieņa;                                                                                    –  Savaldība;
      kultūra;                                                                                               –  Atbildība;
    –  Latvijas valsts                                                                                    –  Laipnība

 

 

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola