Rainis

Rainis (1865 – 1929)

 

Dzejnieks Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) dzimis 1865. gadā 11. septembrī Varslavānu mājās, kas bija daļa no Tadenavas pusmuižas Zemgales austrumdaļā. Pirmos četrus dzīves gadus zēns pavada Tadenavā, ko viņa tēvs nomā.

 

 

 

No Tadenavas Pliekšānu ģimene pārceļas uz Randenes pusmuižu, kas atrodas uz Daugavas krasta netālu no Daugavpils. No 1872. gada Rainis dzīvo Berķeneles (Berkenhēgenes) pusmuižā, kas atrodas kilometrus septiņus no Daugavpils.

Jānis Pliekšāns – ģimnāzists 1880.gadā

 

  

Raiņa māja Randenē 1933.gadā

Raiņa māja Berķenelē

J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas vecā ēka

 

1875. gada augustā K

alkūnes muižai piederošajā Grīvas miestā tika atvērta vācu skola ar oficiālo nosaukumu Deutsche Schule zu Griwe. Šajā skolā mācās arī Žaniņš – Jānis Pliekšāns. Mācības te notika vācu valodā. Skolā mācīja reliģiju, zīmēšanu, vācu un krievu valodu, kaligrāfiju, dziedāšanu un vingrošanu. 1877. gadā skola tika reorganizēta un tā ieguva nosaukumu Kurlaendische Landes – Schule zu Griwe – Semgallen.

 

Jāņa Pliekšāna sekmes ir labas, īpaša interese ir par literatūru un valodām. Žaniņš pats mēģina rakstīt dzejoļus, jo skolā draugs – Bernhards Mora – arī  raksta dzeju.

1880. gadā Jānis Pliekšāns iestājas Rīgas pilsētas ģimnāzijā, kur galvenie priekšmeti bija klasiskās valodas un vācu valoda.

Jāņa Pliekšāna 1876.gada I semestra liecība

 

 

Liela nozīme Raiņa – dzejnieka tapšanā bija viņa dzīvesbiedrei Aspazijai, kura saskatīja Raiņa talanta lielumu un neparastumu.

Raiņa daiļrade ir tik plaša un bagāta, ka tā dažādos laikos uztverta, interpretēta un akcentēta atšķirīgi. Rainis kļuva par tautas domu, jūtu, ilgu izteicēju izšķirošos vēstures posmos.

Pēc atgriešanās no trimdas Šveicē Rainis aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē: ir Saeimas deputāts, mākslas departamenta direktors, četrus gadus Nacionālā teātra direktors, no 1926. gada beigām līdz 1928. gada sākumam izglītības ministrs. Šajos gados top vairāki dzejoļu krājumi.

 

Es nevaru jau mirt,

Man spēka ir par daudz,

Ir katras dzīslas galiņā tas tvīkst,

Kā dzirkstis iziet spēks iz maniem pirkstiem,

Kā kvēļu ogles es to apkārt kaisu,

Še, ņemat, man ir gan!

Priekš visiem ļaudīm tiks, ir nabagiem,

Tiks visi bagāti ar zaļu spēku.

Es esmu dzīves spēks, es nemiršu!

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola