Skolas vēsture

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas vēsture

 

Tālajā 1875.gada augustā, kad zāle noteikti bija zaļāka un debesis zilākas, Daugavas tecējums bija daudz straujāks, starp Grīvas mazajiem koka namiņiem jau no tālienes varēja ieraudzīt staltu mūra ēku ar baltu lauvu uz katra nama stūra. Deutsche Schule zu Griwe – tā oficiāli sauca šo vācu skolu. No tā laika avīzēm varam uzzināt, ka skolu apmeklēja apmēram 300 skolēni, kurus zinību pasaulē vadīja 10 skolotāji. Pats par sevi saprotams, ka ne jau katrs bērns varēja šeit mācīties, jo skola bija domāta vācu muižnieku atvasēm, mācību maksa arī bija pietiekami augsta – 25 rubļi gadā.

Krišjānis Pliekšāns, kurš tajā laikā Grīvas apkaimē nomāja 2 pusmuižas (Randeni un Birķeneļus), savam dēlam vēlējās dot pēc iespējas labāku izglītību. Viņš lieliski saprata, ka tikai laba izglītība pavērtu dēlam plašākas iespējas dzīvē.

Tāpēc 1875.gada 8.augustā Grīvas skolas sestajā (zemākajā) klasē iestājas Jānis Pliekšāns. Viņa sekmes reliģijā, vācu un krievu valodā, matemātikā, vēsturē, ģeogrāfijā, dabaszinībās, kaligrāfijā, zīmēšanā, dziedāšanā un vingrošanā bija ļoti labas, labas un apmierinošas pēdējos četros priekšmetos.

1877.gadā skolu reorganizē, tā iegūst citu struktūru un jaunu nosaukumu: Kurlaendische Landes – Schule zu Griwe – Semgallen.

Skolas beigšanas apliecībā, kas izdota 1879.gada 17.decembrī, norādīts, ka “Johann Plekschan” beidzis šīs mācību iestādes klasisko nodaļu.

Grīvas skola deva nākamajam dzejniekam ne tikai izglītības pamatus, šeit viņš atrada draugus, par kuru likteni interesējās arī pēc skolas gaitu beigšanas (L.Daraškevičs, B. Mora). Grīvas skolas apkaimē, cilvēkos, notikumos smelta ierosme daudziem dzejoļiem, radušies dzejas tēli, bez kuriem šodien mēs Raiņa daiļradi nemaz nevaram iedomāties.

Šo skolu 1886. gadā beidzis mākslinieks R. Zariņš

 

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola