Ēnu diena

04.04.24., J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā notika Ēnu diena, kurā skolēni varēja iepazīt dažādas profesijas skolas ietvaros,piemēram, bibliotekārs, skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā, lietvedis, vizuālās mākslas skolotājs, dežurants, darba aizsardzības specialists un pat pavārs.Skolēni un skolotāji mācību stundas arī saistīja ar dažādām profesijām un KI kā caurviju prasmi, iekļaujot tajā karjeras izglītības elementus.Sākumskolas skolotāji centās pievērst bērnus viņu vecāku profesionālajai jomai, dažiem skolēniem pat izdevās paēnot savus vecākus, savukārt vizuālās mākslas stundās 1.,4., un 9.klašu skolēni attēloja savu vecàku profesijas.Spilgtāki skolēnu darbi ir redzami fotogalerijā.

Diena pagāja jaukā un aizraujošā gaisotnē.
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, skolēniem un pedagogiem, kas iesaistījās šīs dienas pasākumā.Īpašs paldies direktora vietniecei izglītības jomā Vitai Ļubarskai par dalīšanos savā darba un dzīves pieredzē.Skolēniem tas bija noderīgi un interesanti.
Foto atskaiti varat redzēt GALERIJĀ.
Informāciju sagatavoja:
Pedagogs karjeras konsultants
Natālija Mihailova
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola