Lasi un vērtē ’22!

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Mūsu skolā 2022.gada grāmatu kolekcija nonāca augusta beigās un dalībniekiem bija pietiekami laika izbaudīt to. Kolekcijā ir pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas. Mūsu skolas skolēni, skolotāji un vecāki līdz janvāra beigām izlasīja vismaz sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas un aizpildīja elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu. Šogad skolā par galvenajiem grāmatu ekspertiem bija 2.a klase. Bibliotekārajās stundās un mājās kopā ar brāļiem, māsām, vecākiem un vecvecākiem viņi lasīja 5+ grāmatu kolekciju. Pēc anketas aizpildīšanas viņi saņēma balvas, pateicības rakstus un ar klases audzinātāju A.Treikleri interesanti pavadīja projekta ietvaros noslēdzošo nodarbību.

Aptaujas rezultātā mūsu skolā visvairāk pozitīvu atsauksmju ieguva šādas grāmatas:

1.vieta: Rijīgā čūska un gudrā pele. Juris Zvirgzdiņš. Rīga : Pētergailis, 2021.

2.vieta: Ko dara jūtas? Tina Oževiča. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.

3.vieta: Kurmis melni baltā alā. Terēza Sediva. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.

4.vieta: Diena, kad ome salauza internetu. Marks Uve Klings. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.

5.vieta: Rīgas raganas. Linda Nemiera. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021.

 

Dalībnieku aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Informāciju apkopoja skolas bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola