LIDICE 2023

   2023.gadā paiet 20 gadi, kopš UNESCO pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 50.gadadienu svinēs arī organizācija “Starptautiskā deju padome” (“Apvienoto deju Nācija”). Ņemot to vērā, 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „LIDICE 2023” noteikta tēma – DEJA.

  Deja ir kustību māksla, caur kuru var nodot stāstus, emocijas un noskaņojumu, neizmantojot vārdus – gluži kā tēlotājmākslā. Deja no seniem laikiem ir bijusi cilvēku saziņas līdzeklis, kultūras sastāvdaļa. Jau aizvēsturiskajā laikmetā cilvēki izpildīja rituāls dejas, lai nodrošinātu veiksmīgu medīšanu vai iegūtu savu dievu labvēlību. Laika gaitā deja ir kļuvusi par tautas svētku un arī teātra izrāžu sastāvdaļu. Cilvēki dejo kopā grupās, kolektīvos vai solo izpildījumā.  Deja asociējas ar ritmu, mūziku un bieži vien ar skaistiem un izteiksmīgiem kostīmiem. Deju spilgtāku padara ne tikai dejotāji, horeogrāfi, scenogrāfi un mūziķi, bet arī gaismas efekti, ēnu spēles un deju zīmējumi.

  Konkursa mērķis; Sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.

  Uzdevumi; 1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par dejas mākslu, tās izpausmes veidiem un  tradīcijām.

 1. Sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.
 2. Sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē.

Apakštēmas:

 1. Kādas dejas tev patīk?
 2. Kāda mūzika iedvesmo dejot?
 3. Ar ko tu gribētu dejot vai kur tu gribētu dejot?
 4. Kā tu jūties dejojot?
 5. Kādas emocijas tu gribētu izteikt dejā?
 6. Vai daba  un lietas var izpausties kustībā/dejā?

Konkursa 1.kārtas izstāde digitālā formātā notika no 2023.gada 23.janvāra līdz 7.februārim (1.kārtas laureātu darbi tika izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā).

Konkursa Latvijas kārtā piedalījās bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem. Kopskaitā tika iesūtīti 1174 darbi no visas Latvijas. Tālāk uz 51. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijā tika izvirzīti 126 mākslas darbi.

Konkursa darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) veidota vērtēšanas komisija šādā sastāvā:

 • Ilze Rimicāne –  daudzkārtēja Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) vērtēšanas  komisijas locekle,  Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja;
 • Jānis  Dukāts – gleznotājs, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas direktors;
 • Artūrs Blušs – Valsts izglītības satura centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs, mākslinieks,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas gleznošanas pedagogs un stikla mākslinieciskās apstrādes pulciņa vadītājs.

Kaut gan mūsu skolas skolēni netika šajā 126 labāko darbu sarakstā.

Personīgi man, kā vizuālās mākslas skolotajai bija liels prieks un gandarījums par izveidotiem augsta līmeņa darbiem.

Sirsnīgs paldies aktīvākām skolniecēm;

 1. Adriānai Aļševskai 5.a klases skolniecei, (darba nosaukums „Austrumdeja”);
 2. Adrianai Aļševskai, 5.a klases skolniecei, (darba nosaukums „Baleta dejotāja”);
 3. Viktorijai Kapustinai, 9.b klases skolniecei, (darba nosaukums „Austrumu dejas dejotāja”).

Darbus var apskatīt galerijā.

Informāciju sagatavoja:

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas

vizuālās mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola