Radošā darnīca “Mana Latvija”.

Skolas pilsoniskās nedēļas ietvaros “Mana dažādā – vienīgā Latvija”  13.novembrī notika radošā darbnīca. Skolēni veidoja latviešu zīmes – Auseklis, Zvaigzne. Šie dekori tika stiprināti uz skolas sienām svētku noskaņas sajūtai, skolas labākam un svinīgam izskatam.

Paldies skolotājai Anželikai Čibelei- Makarevičai par šo iespēju un skolēniem par viņu čaklām rokām! Lai mums visiem skaisti un sirsnīgi Latvijas 105.gadadienas proklamēšanas svētki!

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola