Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens – 11.11.22.

Gaismas upes ceļš.

Š.g.11.novembra vakaru(16.30 pulcēšanās Dubrovina parkā) ar saviļņojumu sirdī un nepacietību gaidīja mūsu skolas 9.klašu skolēni, jo viņi pārstāvēja  skolu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja organizētajā lāpu gājienā „Gaismas upes ceļš”, kas bija veltīts Lāčplēša dienai.

Vienoti kopējā gājienā no Daugavpils Universitātes (Parādes ielā 1) līdz Vienības laukumam bija ne tikai skolēni, bet arī viņu klases audzinātājas Valentīna Macenko un Jeļena Smetaņina, skolas direktors Jānis Buļs, viņa vietniece audzināšanas darbā Ilga Moisejenoka. Ļoti pārdomāti tika izvietoti lāpu statīvi-tie veidoja mūsu Dzimtenes kontūru kartē. Latvija iezaigojās nolikto lāpu un svecīšu spožajā gaismas saspēlē.

Viennozīmīgi Lāpu gājiens bija Lāčplēša dienas kulminācija, kurā piedalījās aptuveni  4000 dalībnieku: Daugavpils pilsētas pašvaldības vadība, Augšdaugavas novada pārstāvji, pilsētas un novada izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, daugavpilieši un pilsētas viesi.

Diez vai bija kaut viens dalībnieks, kurš neizjuta sevī patriotismu un lepnumu par mūsu brīvo Latviju, ar cieņpilnu sirdi vēlreiz domās neizstaigāja sūro kauju cīņu takas un zemu nenolieca galvu, pieminot kritušos mūsu zemes varoņus – mūsu vectēvus un vecvectēvus, kuri droši devās cīņās par savu latvju, savu Tēvzemi.

Pēc nopietnām un svinīgām runām un pārdomām, Vienības laukumu pieskandināja kapela „Rēzeknes muzikanti”.

Rakstu sagatavoja

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Ilga Moisejenoka

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola