Interešu izglītības pulciņš “Dimantiņš”

   Interešu izglītības pulciņš meitenēm šogad darbojas pirmo gadu un raisa jaunas emocijas skolēnos, kā arī jaunu pieeju izglītība iestādē kopumā radot skolas vidē iedvesmojošu, modernu un inovatīvu gaisotni. Patīkami redzēt skolēnos citas emocijas. Citas pieejas, metodes, rada prāta pārslēgšanos, kas stimulē kreatīvo domāšanu un radošumu. Rada iespēju pievērsties jaunām modes tendencēm, māca redzēt un skatīties uz lietām no cita skatu  punkta.

Informāciju sagatavoja;

Interešu izglītības pulciņa vadītāja

NATĀLIJA MIHAILOVA

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola