Integrētās stundas veltītās Lāčplēša dienai.

2022.gada 8.novembrī jau tradicionāli 3.a klasē tika organizēts integrēts mācību process – klases stunda kopā ar sporta stundu. Klases stundas laikā skolēni papildināja savas zināšanas par Lāčplēša dienas vēsturi un tradīcijām. Sporta un veselības stundas laikā zēni sacentās, izpildot spēka un veiklības aktivitātes (šogad zēni piedalās komandu sacensībās), bet klases meitenes atbalstīja zēnus, palīdzēja skolotājām organizēt sporta aktivitātes.
Radošu pieeju mācību procesa organizēšanā nodrošināja klases audzinātāja Alla Kazačonoka un sporta un veselības skolotāja Oksana Zuboviča.


Ar cieņu,
Alla Kazačonoka

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola