eTwinning projekts „Angels Across Countries” („Dažādu valstu eņģeļi”) ir noslēdzies

    2021./2022. mācību gada laikā J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 2.a klases skolēni ar skolotāju A.Kazačonoku un bibliotekāri T.Jevstafjevu-Aksjutu piedalījās eTwinning projektā “Angels Across Countries”. Sadarbības partneri šajā projektā bija Rumānijas pilsētas Botošani skolas Liceul cu Program Sportiv skolēni ar skolotājām Gretu Burlacu un Lauru Gildu Zaicescu.

    Skolēni ar iepriekš sagatavotu video palīdzību iepazinās viens ar otru. Projekta dalībnieki sagatavoja un apmainījās ar dāvanām, kuras bija Ziemassvētku apsveikuma kartiņas ar eņģeļiem un saldumi. Projekta laikā notika vairākas motivējošās aktivitātes, kas tika veltītas projekta tēmai: nacionālo dziesmu dziedāšana, radošu darbu veidošana, pasaku lasīšana un sacerēšana, LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas pasākuma par eņģeļiem apmeklēšana, eņģeļu izstādes izveidošana klasē.

    Projekta partneri uzzināja par sadarbības valsts kultūru, pilnveidoja angļu valodas zināšanas, attīstīja publiskās runas prasmes. Šis projekts iemācīja bērniem sadarboties, nebaidīties uzstāties kameras priekšā, veicināja skolēnu iztēli un radošo darbību.

    Visnozīmīgākais projektā bija divi tiešsaistes pasākumi, kuru laikā skolēni aktīvi sadarbojas, lai panāktu kopīgu rezultātu – stāstu grāmatas par eņģeļiem izveidošanu.

    Projekta laikā sacerētie stāsti tika nosūtīti uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pilsētas pasaku konkursu 3.-4. klasēm, kas veltīts Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai. Par šo veikumu skolēni un skolotāja saņēma pateicību par piedalīšanos. Skolēnu stāsti par eņģeļiem tika iekļauti pilsētas skolēnu pasaku krājumā.

Informāciju sagatavoja skolotājas T.Jevstafjeva-Aksjuta un A.Kazačonoka

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola