Konkurss izstāde ”Koku noslēpumi”

Konkurss izstāde🌳”Koku noslēpumi”🌳vizuālās mākslas konkursā var piedalīties visi skolēni no 1.- 9.klasei, kas mācās J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā.Darba uzpildes tehnika; brīva, jaukta .Darba formāts; A3. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI; 1.Mērķis: Izkopt skolēna mākslinieciskās spējas un radošās darbības prasmes. 2.Uzdevumi: 2.1.Konstatēt skolēna prasmi darbā pielietot dažādas grafikas un gleznošanas tehnikas; 2.2.Attīstīt prasmi izteikties mākslas valodā. Konkurss notiek divās kārtās.1.kārta – skolā, 2.kārta – pilsētā .Uz 2.kārtu tiek izvirzīti tikai 2 labākie darbu. Visi konkursa dalībnieki saņems PATEICĪBAS no DPIP. Darbus skolā iesniedz klašu audzinātāji līdz 06.04, 306 kabinetā. Dažu skolēnu darbi jau ir iesniegti; 1.darbs – Adriāna Aļševska 6.a klase, 2.darbs – Milana Gaspiroviča 5.a klase, 3.darbs – Viktorija Ivanova 6.a klase.

Informāciju sagatavoja;
Vizuālās mākslas skolotāja
Natālija Mihailova
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola