J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas Dizaina un tehnoloģiju pulciņa radošums.

Mūsu skolā darbojas Dizaina un tehnoloģiju pulciņš Anželikas Čibeles- Makarevičas vadībā, kur skolēni var attīstīt savas spējas radošajā darbībā: griešanā, locīšanā, līmēšanā, veidošanā un c.

Katrs skolēns var veidot sava darba īpašu un individuālu dizainu, pielietot sev patīkamās krāsas un tehnikas. Šoreiz pulciņa nodarbībā tapa skaisti, mīļi dzīvnieki.

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola