Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss „Latgales toņi un pustoņi”

     J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas radosākās skolnieces Adriāna Aļševska, 5.a klase, Viktorija Kapustina 9.b klase un Viktorija Ivanova 5.a klase piedalijās Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” organizētajā konkursā “Latgales toņi un pustoņi.”

  • Konkursa galvenie mērķi: Stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem.
  • Veicināt izglītības iestāžu mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Vizuālās mākslas iesniegto darbu obligātās prasības bija – zīmējumus, gleznojumus, grafikas dažādās tehnikās, kā arī citus divās dimensijās veidotus darbus – A3, A2 izmērā pēc izvēles.

Projekts tiek īstenots trīs kārtās:

1.kārta – izstāde “Latgales toņi un pustoņi” no 20.03.-24.03.2023.g. BJC “Jaunība”

2.kārta – 2023.gada no12.04. – 20.04. Daugavpilī

3.kārta tiek plānota 2023.gada 3.jūnijā Rīgā,  Kultūras pilī “Ziemeļblāzma.”

Mākslas darbu izstāde „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” notiks no 2023. gada 22. maija līdz 4. jūnijam.

  J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 5.a klases skolnieces Adriānas Aļševskas darbs tika uz konkursa “Latgales toņi un pustoņi”  II.kārtu. turēsim īkšķus, lai viņas darbiņš tiktu arī uz pēdējo III.kārtu.

 

Sirsnīgs paldies visām dalībniecēm!

Foto var apskatīt galerijā:

Informāciju sagatavoja;

vizuālās mākslas skolotāja un

interešu izglītības pulciņa vadītaja

Natālija Mihailova

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola