Par jauno interešu izglītības programmu

  No šī gada Jāņa Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā ir izstrādāta jauna interešu izglītības programma, kuras nosaukums ir Estētiskā skola meitenēm “Dimantiņš”, kur meitenes no 7.-9.klasēm varēja pieteikties aizpildot iesniegumu. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā. Programmas prioritārais mērķis izveidot ideāla standarta sabiedrības lēdijas, kuras apzinās mūsdienu sabiedrības normas, prot ētiski un ievērojot uzvedības standartus sevi pasniegt publikas priekšā, ir apveltītas ar oratoriskām prasmēm, pārliecinātas par sevi, izprot mūsdienu sabiedrības standartus un ir Latvijas valsts patriotes.

  Programmā tiks ietvertas dažādas tēmas, piemēram, pozitīva psiholoģija, labbūtības aspekti, garīgums, ētika, uzvedības ētika, defilē, pareizās stājas māksla, koloristika, vizažistika, veselīga dzīvesveida aspekti, stilistika, fotomāksla u.c. Nobeigumā meitenes izveidos savus “portfolio”, kurā ietvers visu apgūto materiālu un fotoatskaites. Materiāla saglabāšanai būs nepieciešamas gan standarta mapes, gan arī digitālais portfolio, piemēram, Wix.com., jo to pieprasa mūsdienu izglītības jaunie standarti.

  Pēc programmas autores vārdiem šī programma būtu ļoti vēlama katrā skolā, jo meitenes bieži nezina kā uzvesties noteiktā situācijā, kā celt savu pašvērtējumu, kā nepazaudēt savu identitāti, attīstīt savu radošumu, unikalitāti un uzziedēt pa jaunam – tā kā to pieprasa katras meitenes iekšējā būtība. Pamatā SR ir savas vērtības apzināšanās un pašapziņas celšana. Skolas uzdevums izveidot inovatīvu pieeju mūsdienu izglītībai ar smalkjūtības un estētikas elementiem. Pedagoga galvenias uzdevums ļaut meitenēm mainīties un atbalstīt viņas savas manifestācijas ceļā.

  Programmas autore; Natālija Mihailova

Informāciju sagatavoja;

SP Galvenais speciālists attīstības un sadarbības jautājumos,

Oļesja Pilace

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola