Vides diena

Ceturtdien, 5. maijā Daugavpils kultūras un izglītības iestādēs norisinājās Vides dienai un Europe Direct Dienvidlatgales centra atklāšanai veltītas aktivitātes, ko organizēja Latgales plānošanas reģions, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

Visas dienas garumā vairāk nekā 1500 skolēniem no 18 Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm tika piedāvātas dažādas izzinošas aktivitātes saistībā ar vidi un Eiropas zaļo kursu.

5.maijā J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas 9.a klases skolēni piedālījās Latvijas Valsts meži rīkotājā pasākumā “Skābekļa mežs”. Skolēni piedalījās dažādas meistardarbnīcās Daugavpils Dubrovina parkā. Skolēni minēja egļu veidus, uzzināja cik ilgi aug dažāda veida koki, meģināja iestādīt priedes stādus, spēlēja spēlēs un atpūtas uz mīkstiem pufiem.

Informāciju sagatavoja

skolotāja Jeļena Giņko

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola