Atzinība no portāla Uzdevumi.lv

Portāls Uzdevumi.lv paziņo, ka I semestrī mūsu skolas skolēni ir atrisinājuši 9291 uzdevumu, bet skolotāji ir uzdevuši 248 pārbaudes darbus!
Paldies skolotājiem un skolēniem par aktivitāti, sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, kas tika  sniegts digitālajiem mācību līdzekļiem! 
Sertifikāts_Uzdevumi_25317-440.pdf
Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece
Vilma Tāraude

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola