Projektu diena

       6.janvāris mūsu skolā bija projektu diena, kuras galarezultāts bija veltīts starptautiskajai PALDIES dienai.  Parasti šajā dienā cilvēki saka viens otram paldies  par labiem vārdiem, par atbalstu, par palīdzību. Interesanti bija tas, ka 1.- 4.klases skolēni izvēlējās pētīt  jautājumu “Par ko mums saka paldies putni?”  Projekta dienas ietvaros skolēni uzzināja daudz interesantu un jaunu faktu par putniem  – kuri putni paliek pie mums pa ziemu, kuri aizlido, ar ko drīkst barot putnus, sacentās putnu balsu noteikšanā,  veidoja krustvārdu mīklas, veica radošus darbus, krāsoja, zīmēja. Ar lielu aizrautību skolēni pētīja informāciju, kā izgatavot putnu barotavu. Pēc tam iegūtās zināšanas tika liktas lietā – skolēni izgatavoja putnu barotavas, kuras gan aiznesa mājās, gan izlika kokos pie skolas, protams, ievietojot tur cienastu spārnotajiem draugiem. Ar projekta dienas radošajiem darbiem skolēni noformēja sava kabineta durvis.

            Savukārt 5.- 9. klases skolēni veidoja plakātus, kolāžas, uzņēma video, kas bija veltīti jautājumiem “Par ko mums saka paldies skolotāji un vecāki?” un “Par ko mēs sakām paldies skolai, vecākiem, skolotājiem?” Galvenā gūtā atziņa ir it kā vienkārša, bet būtiska katram – pateicības vārdi liek justies labāk, rada pozitīvas emocijas, veido labāku apkārtējo pasauli.

Informāciju apkopoja

Iveta Vasitova,

latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Viktorija Bogdanova,

skolas psihologs

 

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola