Labo darbu Adventes kalendārs

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas Fotomākslas pulciņa skolēni sarūpēja dāvanu mums visiem:
Labo darbu Adventes kalendāru. Katru dienu Jums tiks dots uzdevums ko izpildīt, priecējot sevi un apkārtējos!
Kalendārā Jūs arī atradīsiet motivējošo video vai padomus uzdevuma izpildīšanai.

Meklē uzdevumu katru dienu savā e-klases pastā, vai seko kalendāram mūsu skolas bibliotēkas Facebook lapā
https://www.facebook.com/daug6vskbibl

 Labo darbu Adventes kalendārs

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas bibliotekāre

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola