Veselības sporta nedēļa

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Veselības nedēļai veltītie pasākumi norisinās vairākās Eiropas valstīs. Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Šogad Latvijas Veselības sporta nedēļa notika 22. – 28. novembrī. Šogad visas aktivitātes notiek skolas sporta zālē, ievērojot visas valsts epidemioloģiskas prasības. Skolas pašpārvaldes dalībnieki organizēja dažādas aktivitātes visām klasēm, 1.-4. klases skolēni piedalījās rīta rosmes aktivitātēs, 5. klases skolēni meta bumbas, 6. klase skreja stafetes, 7.klases skolēni ar prieku pārvarēja šķēršļu joslu, 8.a un 8.b klases skolēni spēlēja volejbolu.

Paldies sporta skolotājam Nikolajam Grigorjevam par Veselības sporta nedēļas organizēšanu un ievadīšanu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Jeļena Giņko 

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola