Fotoizstāde “Saredzi savu Latviju”

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
                                                    (L.Vāczemnieks)

 

Aicinām apskatīt mūsu skolēnu virtuālo fotoizstādi “Saredzi savu Latviju”. Fotogrāfiju autori ir Liliana Krasiļenko 2.a, Sofija Gasperoviča 1.a, Zlata Gasperoviča 9.a, Daniels Konišs 1.a, Vjačeslavs Semjonovs 3.a, Dmitrijs Semjonovs 1.a.

Sirsnīgs paldies izglītojamajiem par iesūtītajiem darbiem!

Fotogrāfijas apkopoja Skolotāja Jeļena Giņko

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola