8.A KLASE

8.A KLASE
Pirmdiena
StundaLaiksPriekšmets
0.8.10 - 8.50Mājturība un tehnoloģijas
1.9.00 - 9.40Krievu valoda
2.9.50 - 10.30Latviešu valoda
3.10.40 - 11.20Fizika
4.11.50 - 12.30Matemātika
5.12.45 - 13.25Angļu valoda
6.13.30 - 14.10Sports
Otrdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Latviešu valoda
2.9.50 - 10.30Matemātika
3.10.40 - 11.20Angļu valoda
4.11.35 -12.15Latvijas vēsture
5.12.45 - 13.25Krievu literatūra
6.13.30 - 14.10Bioloģija
7.14.15 - 14.55Vizuālā māksla
Trešdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Sports
2.9.50 - 10.30Pasaules vēsture
3.10.40 - 11.20Matemātika
4.11.35 -12.15Ķīmija
5.12.45 - 13.25 Latviešu literatūra
6.13.30 - 14.10 Latviešu literatūra
7.14.15 - 14.55Klases stunda
Ceturtdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Krievu valoda
2.9.50 - 10.30Mūzika
3.10.40 - 11.20Matemātika
4.11.35 -12.15Angļu valoda
5.12.45 - 13.25Sociālās zinības
6.13.30 - 14.10Bioloģija
7.14.15 - 14.55Fizika
Piektdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Latviešu valoda
2.9.50 - 10.30Krievu valoda
3.10.40 - 11.20Ķīmija
4.11.35 -12.15Matemātika
5.12.45 - 13.25Krievu literatūra
6.13.30 - 14.10Ģeogrāfija
7.14.15 - 14.55Ģeogrāfija
Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola