6.A KLASE

6.A KLASE
Pirmdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Matemātika
2.9.50 - 10.30Sports
3.10.40 - 11.20Krievu valoda
4.11.50 - 12.30Dabaszinības
5.12.45 - 13.25Informātika1 /Latviešu v. un lit. 2
6.13.30 -14.10Latv. val. un lit 1./Angļu valoda 2
7.14.15 - 14.55Angļu valoda 1 /Informātika 2
Otrdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Mājturība un tehnoloģijas
2.9.50 - 10.30Angļu valoda 1 /Latviešu v. un lit. 2
3.10.40 - 11.20Latvijas vēsture
4.11.50 - 12.30Krievu valoda
5.12.45 - 13.25Sociālās zinības
6.13.30 -14.10Latviešu valoda un literatūra 1
Trešdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Dabaszinības
2.9.50 - 10.30Matemātika
3.10.40 - 11.20Pasaules vēsture
4.11.50 - 12.30Latv. val. un lit. 1/Angļu valoda 2(f.)
5.12.45 - 13.25Matemātika
6.13.30 -14.10Latviešu valoda un literatūra 2
7.14.15 - 14.55Latviešu valoda un literatūra 2
Ceturtdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Sociālās zinības
2.9.50 - 10.30Matemātika
3.10.40 - 11.20Angļu valoda 1 /Latviešu v. un lit. 2
4.11.50 - 12.30Krievu valoda
5.12.45 - 13.25Krievu literatūra
6.13.30 -14.10Latviešu val. un lit. 1/Angļu valoda 2
7.14.15 - 14.55Klases stunda
Piektdiena
StundaLaiksPriekšmets
1.9.00 - 9.40Krievu valoda
2.9.50 - 10.30Matemātika
3.10.40 - 11.20Sports
4.11.50 - 12.30Krievu literatūra
5.12.45 - 13.25Mūzika
6.13.30 -14.10Vizuālā māksla
Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola