9.klases skolēni un vecāki!

Skolas administrācija Jūs aicina uz kopsapulci 25.03.2021. plkst.18.30, tiešsaistes platformā Zoom, lai pārrunātu jautājumus, kuri saistīti ar mācību gada noslēgumu, diagnosticējošajiem darbiem, centralizēto eksāmenu, sekmēm un turpmākajām izglītības gaitām.

9-klase-sapulce

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola