Valodu nedēļa skolā

No 22. līdz 26. martam skolā norisinājās valodu nedēļa.

Valodu nedēļas galvenie uzdevumi bija vārdu mīklu minēšana un vārdu mīklu veidošana.

Latviešu, krievu, angļu un vācu valodas stundu, kā arī fakultatīvu laikā minot visdažādākās vārdu mīklas, skolēni parādīja savas iztēles un erudīcijas spējas, kā arī trenēja atmiņu, loģisko domāšanu.

Visaktīvākie mīklu minētāji un veidotāji bija sākumskolas 2., 3. un 4.klase  kopā ar latviešu valodas skolotāju Baibu Jēgeri. Skolēni vispirms katrs veidoja zīmējumus, tad centās uzminēt dzīvnieku nosaukumus pēc otra skolēna apraksta.

Toties skolotājas Vilmas Tāraudes skolēniem ļoti patīk gan minēt, gan veidot vārdu mīklas, kurās redzami spilgti, krāsaini attēli un fotogrāfijas, kas daudz labāk palīdz iepazīt apkārtējo pasauli, un iegūto informāciju skolēni veiksmīgi var pielietot arī citos mācību priekšmetos.

7.a un 7.b klases skolēni apguva prasmi izmantot  terminu un svešvārdu vārdnīcu krustvārdu mīklu satura veidošanā (skolotāja Biruta Podvuiska).

Krustvārdu mīklu minēšana un veidošana palīdz apgūtās vielas atkārtošanā – pie šāda secinājuma nonāca krievu valodas skolotājas Larisa Kozlovska un Valentīna Macenko. Dzimtajā valodā skolēni minēja un pēc tam arī veidoja vārdu mīklas par leksikoloģijas un morfoloģijas tēmām.

Angļu valodas skolotājas Aleksandra Dorofejeva un Olga Gazetdinova iemācīja saviem skolēniem meistarīgi veidot un saglabāt pdf formātā turpmākai lietošanai sudoku mīklas, vārdu režģi, vārdu puzles.

Valodu nedēļas laikā apgūtās prasmes un iemaņas noderēs arī turpmāk. Tā domā gan skolēni, gan skolotāji!

Valodu jomas koordinatore Biruta Podvuiska.

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola