Informācija 9.klases skolēniem

2021.gada 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm 2020./2021. mācību gadā

           9.klases skolēniem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības  nosacījumus.
          9. klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā varēs  izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19. maijā rakstu/mutvārdu daļu, 20. maijā  mutvārdu daļu.
          9.klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību beigu datums ir 31.maijs, savukārt mācību gada – 11.jūnijs.

Sertifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11.jūnijā.

          Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

Vairāk informācijas

dd-9klase dd-ce-9.klase

 

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola