PREZENTĀCIJAS VIDUSLAIKU MĀKSLA

  No šī gada septembra līdz decembrim 9.klašu skolēniem vizuālās mākslas stundās tika uzdots uzdevums izlasīt vienu kultūrizglītības, kultūrmākslas  vai kultūrvēstures grāmatu, kurā katrs no skolēniem varēja atrast kaut ko sev tuvu, radošām izpausmēm bagātu un garīgi pārbagātu. Patstāvīgā uzdevuma mērķis – veicināt skolēnu patstāvību, atbildību,…

Konkurss ”Jingle Bells 2022 – Weather”

8.decembrī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā notika dzejas un prozas deklamēšanas konkurss angļu valodā sākumskolas skolēniem  ”Jingle Bells 2022 – Weather”. Mūsu skolas skolēni piedalījās ar diviem priekšnesumiem. Viktorija Ivanova 3.a klase un Milana Gasperoviča 4.a klase ar dzejoli “Weather” ieguva 2.vietu, Vjačeslavs Semjonovs 4.a klase ar dzejoli…

Adventes kalendārs “Sāc dienu pozitīvi!”

Decembrī sāc dienu pozitīvi! Šāds moto šogad ir skolas Adventes kalendāram, kuru, pēc tradīcijas, izveidoja Fotomākslas pulciņa skolēni. Aicinām pienākt no rīta pie skolas bibliotēkas un iedvesmoties jaunajai dienai! Informāciju sagatavoja Fotomākslas pulciņa skolotāja T.Jevstafjeva-Aksjuta

Atskats uz konferenci “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”

Šī  gada 1. decembrī  LU Zinātņu mājas Alfa zālē, Jelgavas ielā 3, Torņkalnā  Rīgā notika projekta noslēguma konference “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai.”Konference sniedza  atskatu uz projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultātiem un akcentēja  sadarbības virzienus.   Konferencē piedalījās  projekta pārstāvji…

Gada augs 2022 – Eiropas saulpurene

   7. – 9.klašu skolēni J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā no 21. – 25. novembrim piedalījās konkursā skaistākā Eiropas saulespurene. Šajā konkursā katrs skolēns varēja izpaust savas radošas prasmes un spējas.    Latvijas Botāniķu biedrība savā 70 gadu jubilejā Gada auga 2022 godā iecēlusi krāšņi ziedošu…

Radošo darbu konkurss “Ziemassvētki ledus pilī”

Decembrī J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolā norisinās skolēnu radošo darbu konkurss “Ziemassvētki ledus pilī”. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu iztēli un radošas iemaņas, prasmi radošā darbā atklāt savu iztēli, vienot un stiprināt ģimeni. Skolēni tiek rosināti kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, uztaisīt eglītes rotājumu,…

Konkurss “Mana pilsēta”

24.novembrī J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā tika organizēts pilsētas konkurss “Mana pilsēta”, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3.klašu skolēnu komandas. Konkursā piedalījās Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija un J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola. Konkursa mērķis bija…

Call to Earth Day

Šajā mēnesī 2.a un 6.a klases skolēni piedalījās Call to Earth Day, kuru atzīmē 3.novembrī. Projekta vadlīnija ir jūru un okeānu aizsardzība no piesārņošanas. Projekta ietvaros mūsu skolā notika pasākums „Sea Life”. 2.a klases skolēni ar vecākiem veidoja jūras iemītniekus no iepakojuma. 6.a klases skolēni…

Fotoizstāde „Mūsu likteņupe Daugava”

Patriotisma nedēļas laikā skolas 2.stāva foajē tika atklāta Fotomākslas pulciņa skolēnu fotoizstāde „Mūsu likteņupe Daugava”. Daugava latviešiem ir viens no nacionālajiem simboliem, kuru apraksta literatūrā un apdzied dziesmās, dēvējot par „Daugavu māmuļu”. Daugava vieno abas Latvijas malas, vieno tautu. Rainis Daugavu vienmēr uzskatījis par tautas…

CLIL stundas vizuālajā mākslā

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā šajā mācību gadā 1.klasē notiek CLIL nodarbības Vizuālajā mākslā. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tas nozīmē mācību satura un valodas integrēto apguvi. Mācību satura un valodas integrētas mācību stundas mērķis ir angļu valodas un kāda cita mācību priekšmeta vienlaicīga un…

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola