Renesanses laikmeta iezīmes vizuālās mākslas stundās J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā

   Renesanse (no franču valodas “atdzimšana”; franču: Renaissance) ir laika posms atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstībā, ko raksturo spožs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums.

Par Renesansi vēsturnieku vidū ir sastopami dažādi viedokļi. Vieni Renesansi uzskata par pārejas posmu starp viduslaikiem un Jaunajiem laikiem, vai pat to sākumu, citi to uzskata par visai nosacītu jēdzienu vai parādību kopumu, kas raksturo viduslaiku kultūru. Citi Renesansi saista ar kultūras uzplaukumu un antīkās kultūras atdzimšanu.

Plašākā nozīmē ar Renesansi saprot vērtību sistēmas maiņu ap 14. gadsimtu, sākumā Itālijā, pēc tam arī pārējā Eiropā. Šī attieksmes maiņa iezīmēja viduslaiku beigu sākumu, un tiek dēvēta arī par Dižrenesansi. Dižrenesanse ietver daudzas pārmaiņas dažādās sabiedrības dzīves jomās – pašas sabiedrības struktūrā, saimnieciskajā dzīvē.

Tiek piedāvāta šāda periodizācija:

  • agrā renesanse (1420— 1500) ar centru Toskānā,
  • augstākā renesanse (1501—1530) ar centru Romā,
  • vēlīnā renesanse jeb manierisms (pēc 1530) ar centru Venēcijā.

   Vārds „renesanse“ nozīmē „atdzimšanu“. Šī kultūras apvērsuma dzimtene ir Itālija, kur tirgotāju un Baznīcas aktivitāšu dēļ bija uzkrātas lielas materiālās vērtības, intelektuālais potenciāls bija augstāks, nekā citur Eiropā, un kur sadrumstalotība daudzās mazās valstiņās un stipro kaimiņzemju ietekme bija pieņēmušas milzīgus apmērus. Tas veicina agrāk nepieredzētu garīgās dzīves uzplaukumu un radošo meklējumu daudzveidību.

Vizuālās mākslas stundās  9.a klases skolēni centās atveidot slavenu mākslas darbu “Madonna ar bērnu”, kas esot piepildīts ar estētisko smalkumu, maigumu, mātes mīlestību pret savu bērnu, harmonisku krāsu saskaņu un gaisīguma izjūtu. Mākslas darbus skolēni veidoja akvareļtehnikā uz A4 formāta lapas. Papildus uzdevums bija arī Power-point prezentāciju izveide ar nosaukumu “Renesanses un baroka stila māksla” (pielikumā var redzēt arī vienu no 9.a klases skolnieces veidotajām prezentācijām. Skat. M.Orlovskas prez.galerijā).

Mākslas darba  “Madonna ar bērnu” reprodukcijas var apskatīt galerijā zemāk. Sirsnīgs paldies skolēniem par darbu!

 

Informāciju sagatavoja:

Vizuālās mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Skolas soma
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola