MANAS PROFESIJAS PORTRETS

   

    J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā no 22.01. – 26.01.24. klases stundu ietvaros skolēni no 1. – 9.klasei veidoja mākslas darbus, kuros atspoguļoja savu nākotnes profesijas portretu. Vizuālās mākslas darbu tēma “Manas profesijas portrets.” Darbu interpretācija bija ļoti dažāda, skolēni varēja zīmēt portretu, kurā parādīja savu nākotnes sapņu profesiju vai arī varēja darbu attēlot sarežģītākajā veidā. Izstādē varam redzēt ļoti dažādas profesijas, piemēram, mākslinieks, policists, ugunsdzēsējs, dizaineris, skolotājs, futbolists u.c.

    Aktīvākie bija 1.a klases skolēni, 3.a klases skolēni, 4.a klases skolēni un 9.a klases skolēni. Skolā 3.stāvā  tika ieveidota izstāde no skolēnu labākajiem darbiem. Klašu grupas saņēma pateicības rakstus par dalību izstādē.

   Sirsnīgs paldies klašu audzinātājiem par iesaisti, atbalstu skolēnu karjeras izaugsmē un viņu radošajā darbībā!

Informāciju sagatavoja;

pedagogs karjeras konsultants

Natālija Mihailova

Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Skolas soma
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola