Sociālais pedagogs

Skolas sociālais pedagogs – Anatolijs Baiko

311. kabinets

Talr. +37129436617

Darbalaiks:

P. 08.00 – 13.30
O. 08.00 – 13.30
T. 08.00 – 13.30
C. 08.00 – 13.30
P. 08.00 – 12.30

 

Skolas sociālais pedagogs:

konsultē skolēnus, klases audzinātājus, vecākus;

sniedz atbalstu , izvērtē problēmas un palīdz tās risināt;

palīdz risināt konfliktsituācijas;
ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;

sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola