Psihologs

Katrai dienai ir savs brīnums.
Tāpēc pieņem svētību,
strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien!
Rīt tev taps dāvāts vēl.
Paulu Koelju

 

Psihologs skolā.
Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, padziļinātām zināšanām par
cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem.
Psihologs skolā ir sadarbības partneris skolēniem, vecākiem, pedagogiem un citiem skolas
darbiniekiem. Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē sekmīgai mācību procesa,
saskarsmes un audzināšanas darba norisei, sniedz atbalstu emocionāli sarežģītās situācijās.
Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus,
nodrošinot  konsultācijas laikā saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti.
Skolas (izglītības) psihologa galvenie uzdevumi  darbā ar skolēniem, viņu vecākiem un
pedagogiem:

 • individuālā un grupu psiholoģiskā konsultēšana un izpēte,
 • izglītošana psiholoģiskos jautājumos,
 • sociālpsiholoģisko treniņu vadīšana.

 Skolas psihologs

 • Palīdz skolēniem iemācīties efektīvāk izmantot viņu spējas, iespējas, optimistiskāk
  raudzīties nākotnē. 
 • Kopīgi ar skolotājiem un vecākiem meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt
  bērna mācību un uzvedības problēmas.
 • Palīdz vecākiem un skolotājiem izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un
  uzvedība.  
 • Veicina skolotāju un skolēnu, vecāku un skolotāju, kā arī skolēnu un vecāku savstarpējo
  izpratni un sadarbību.
 • Veic psiholoģisko izpēti, novērtē mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību,
  emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja
  izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības
  gadījumā.
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.
 • Palīdz bērniem 1.,5. un 10. klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja
  viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības, mainās mācību vide un skolotāji.
 • Palīdz vecāko klašu skolēniem izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju,
  kura atbilst viņa interesēm un dotībām.

Kā pieteikties pie psihologa? 

Pieteikties uz konsultāciju var atnākot personiski uz 312. Kabinetu vai rakstot zinojumu e-
klasē.
Izglītības psiholoģe:  Viktorija Bogdanova
Darba laiks:
konsultācijas izglītojamo vecākiem, pedagogiem un skolēniem

Darba laiks

 

 

 

Par labo vilku un slikto vilku

 

Kādu vakaru indiānis sēž pie ugunskura un sarunājas ar savu mazdēlu par dzīvi. Vecaistēvs
stāsta mazdēlam, ka katrā cilvēkā mīt divi vilki

 

labais vilks,

kurš atbild par labām domām, ticību, mīlestību, draudzību, par visu labo,

un
sliktais vilks,

kas atbild par nenovīdību, skaudību, meliem un citām sliktām īpašībām.

Starp šiem vilkiem visa mūža garumā ir nepārtraukta cīņa.
Tad mazdēls jautā: „Vecotēv, bet kurš no vilkiem manī uzvarēs?”
Uz to vectēvs atbild: „Uzvarēs stiprākais.
Uzvarēs tas, kuru tu vairāk barosi!”

Tā ir mūsu pašu izvēle un atbildība, kuru „vilku” mēs barosim.

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola