Logopēds

Logopēds ir speciālists, kurš strādā ar bērniem, uzstāda runā iztrūkstošās skaņas,
iemāca pareizi izrunāt skaņas, palīdz vecākiem bagātināt bērna valodu.
Logopēds konsultācijas laikā palīdz noteikt bērna runas attīstības līmeni, izrunas defektus
un iesaka labākos risinājumus bērna izrunas korekcijai.

Runas traucējumu iemesli var būt dažādi:
*) neiroloģiskas problēmas,
*) intelekta
*) attīstības traucējumi,
*) neattīstīta mutes muskulatūra.
Logopēds ir kā burvis bērna valodas attīstībā, jo labot runas traucējumus nekad nav par vēlu!
Skolā strādā 1 logopēds – Tatjana Podluznaja

Logopēda darba grafiks skolā

Otrdiena8.10 – 15.00
Ceturtdiena08.10 – 15.00
Piektdiena9.00 – 11.30

Logopēda darba grafiks pirmsskolas izglītības programmā

Otrdiena10.30 – 11.55
Ceturtdiena9.40 – 10.40

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola