Lieldienu rēbusu meklēšanas rezultāti

3.-14.aprīlī skolā notika pasākums “Lieldienu rēbusu meklēšana”. Skolēniem tika piedāvāts atrast septiņus rēbusus skolas telpās un atrisināt tos. Tika saņemas 20 atbilžu lapas, no kurām visus septiņus vārdus pareizi atminēja 10 skolēni. Visaktīvākie bija 1.-6.klases skolēni. Visi dalībnieki saņēma dāvanas un pateicības rakstus. 


Informāciju sagatavoja
skolas bibliotekāre
Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola