PREZENTĀCIJAS VIDUSLAIKU MĀKSLA

  No šī gada septembra līdz decembrim 9.klašu skolēniem vizuālās mākslas stundās tika uzdots uzdevums izlasīt vienu kultūrizglītības, kultūrmākslas  vai kultūrvēstures grāmatu, kurā katrs no skolēniem varēja atrast kaut ko sev tuvu, radošām izpausmēm bagātu un garīgi pārbagātu. Patstāvīgā uzdevuma mērķis – veicināt skolēnu patstāvību, atbildību, garīgo un mentālo izaugsmi, ka arī attīsīt sevī smalkjūtību, jo ikkatra radošā grāmata to padziļināti māca. Uzskatu, ka šīs uzdevums pilnībā atbilst jaunajam izglītības standartam un ir sadarbībā ar Skolo2030, tēma; “Viduslaiku māksla” atbildot uz jautājumiem –  Kā viduslaiku mākslu attēlot ar laikmetīgās mākslas izteiksmes līdzekļiem un paņēmieniem? Sadarbojas un atbildīgi īsteno radošā darba ideju. Uzklausa citu viedokli, diskutē un patstāvīgi pieņem lēmumus par idejas īstenošanai atbilstošu materiālu, tehnikas, paņēmienu un tehnoloģiju izvēli. (K.9.3.2.)

   Kā arī publiskās uzstāšanās laikā mērķtiecīgi izmanto apgūtās prasmes runā, kustībā, sadarbībā ar auditoriju. Izvērtē savu un citu snieguma kvalitāti atbilstoši ieceres mērķim, attīsta empātiju un sinerģiju.

   Paldies,  tām meitenēm, kuras darbu veica laicīgi, atbildīgi un ļoti radoši. Sirsnīgi pateicos par Jūsu pārliecinošām uzstāšanās reizēm, izteiksmīgam un pārliecinātām runas manierēm un oratoriskām prasmēm. Man bija liels prieks Jūs atbalstīt, un redzēt skaistus Jūsu darba rezultātus.

 

video
play-sharp-fill

 

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola