Atskats uz konferenci “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”

Šī  gada 1. decembrī  LU Zinātņu mājas Alfa zālē, Jelgavas ielā 3, Torņkalnā  Rīgā notika projekta noslēguma konference “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai.”Konference sniedza  atskatu uz projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultātiem un akcentēja  sadarbības virzienus.

  Konferencē piedalījās  projekta pārstāvji – pedagogi karjeras konsultanti no Latvijas pilsētām, novadiem un profesionālās izglītības kompetences centriem – mūsu projekta sadarbības partneriem, kā arī pašvaldību un PIKC  pārstāvji – projekta koordinatori, izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji.

  Konferences atklāšanā vārds tika dots Ditai Traidāsei, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore. Par vērtībām un prasmēm ilgtspējīgai karjerai mums pastāstīja
Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore.

   Projekta rezultātiem un to ilgtspējas izvērtējumam, gala atskaitēm, statistikai pievērsās Inta Asare, Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktore, kura ļoti raiti un nenogurstoši mums vēstīja par projektu rezultātiem, sasniegtajiem rezultātiem un vēlamajiem sasniegumiem nākotnē. Uzsverot, ka katrs skolēns ir Latvijas zelts un katram skolēnam noteikti ir jāturpina izglītība gan pēc 12. klases, gan pēc 9. klases, lai nav robu un iztrūkumu izglītības sistēmā.

  Tālāk uzstājās ar runu par pašvaldības lomu karjeras atbalstā Kristīne Niedre – Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja.

   Kā nākamo runātāju sagaidījām pedagogu karjeras konsultantu
Maritu Bērziņu, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci, kura ļoti mierīgi mums pastāstīja par savu pieredzi un spilgtākiem pasākumiem sava novadā.
   Tad paveicas redzēt tik pozitīvu, iedvesmotu karjeras konsultantu Dainu Romanovsku, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagoģe karjeras konsultanti, kura dālijas pieredzē par savu metodisko darba pieredzi un karjeras izglītības metodiska centra izveidi trijās Rīgas skolās ar speciāli iekārtotām telpām karjeras izglītībai.

   Pirmās konferences daļas noslēgumā runāja Ivars Svilāns „Ikviens var būt medijs” , LETA datu pakalpojumu attīstības vadītājs. Runa bija ļoti neparasta, nestandarta un ar humoru.

  Pēc pusdienu pārtraukuma visi konferences dalībnieki turpināja darbu jau otrajā konferences daļā. Konferences otro daļu iesāka Rihards Blese  LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs, tēma „Darba devēja un izglītības iestādes mijiedarbība.” Blese uzsvēra, ka Latvijā jābūt balansā dažādas profesijas, jo nevar būt visi juristi, ekonomisti vai ārsti. Svarīgi, lai skolēni iet arī uz tehnikumiem un apgūst tādas profesijas, kā būvnieks, elektrisko iekārtu strādnieks, kokapstrādes strādnieks, pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji, amatnieki un iespieddarbu strādnieki, kā arī kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki un individuālas aprūpes darbinieki. Toties pārākums nodarbinātība tiek novērots klientu apkalpošanas un tirdzniecības sfērā.

   Konferencē ar tās noslēguma daļu „Sadzirdēt, saprast, sajust” uzstājās Rihards Lepers, aktieris un pedagogs.

Paldies par iedvesmu!

Konferences programma_2022.pdf

Atskatu par konferenci var redzēt galerijā.

Informāciju sagatavoja;

Pedagogs karjeras konsultants

Natalija Mihailova

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola