Fotoizstāde „Mūsu likteņupe Daugava”

Patriotisma nedēļas laikā skolas 2.stāva foajē tika atklāta Fotomākslas pulciņa skolēnu fotoizstāde „Mūsu likteņupe Daugava”.

Daugava latviešiem ir viens no nacionālajiem simboliem, kuru apraksta literatūrā un apdzied dziesmās, dēvējot par „Daugavu māmuļu”. Daugava vieno abas Latvijas malas, vieno tautu.

Rainis Daugavu vienmēr uzskatījis par tautas likteņupi, kas ietekmējusi arī tautas vēstures ritējumu. Skola, kurā viņš ir mācījies, atrodas Daugavas upes kreisajā krastā. Jau 147 gadu garumā mūsu skolas audzēkņi katru dienu satiekas ar viņu – Daugavu – draudzeni un padomdevēju. Tā ir dzīva, ar savu noskaņojumu, emocijām, ritmu. Daugava ir mūžīgais dzinējs uz priekšu – nekad nenogurst, nepadodas, tek uz jūru uz savu mērķi, plūst lepna un cēla.

Fotoizstādes autori aicina apskatīties, cik dažāda šī upe ir viena gada laikā.

 

Zeme, zeme, Daugaviņa,

Tās man mūža lolotājas:

Zeme manu šūpli nesa,

Daugav’ manu dvēselīti.  

/Rainis/

Informāciju sagatavoja

fotomākslas pulciņa skolotāja T.Jevstafjeva-Aksjuta

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola