CLIL stundas vizuālajā mākslā

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā šajā mācību gadā 1.klasē notiek CLIL nodarbības Vizuālajā mākslā. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tas nozīmē mācību satura un valodas integrēto apguvi. Mācību satura un valodas integrētas mācību stundas mērķis ir angļu valodas un kāda cita mācību priekšmeta vienlaicīga un apzināta apguve. CLIL piedāvā metodiku, kā īstenot šādu apguvi. Vizuālās mākslas stundu laikā skolēni nostiprina valodas zināšanas, kuras iegūtas angļu valodas stundās. Nodarbības vada sākumskolas un angļu valodas skolotājas, strādājot pārī.

Nodarbību laikā  skolēni mācās atšķirt vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, veidot kompozīciju un zīmējumos izmantot dažādas tehnikas un paņēmienus, īsteno savas radošas idejas, un attīsta ieradumu radošajā darbā izteikt savas domas, izjūtas un emocijas.

Vizuālās mākslas stundās skolēni interaktīvā veidā veic arī lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, tādējādi apmācības tiek nodrošinātas bērniem ar dažādiem uztveres tipiem: kinestētisko, vizuālo un audiālo. Skolēni ar prieku apmeklē CLIL nodarbības, aktīvi piedalās mācību procesā un drošāk jūtas angļu valodas stundās.

Patriotismu nedēļas laikā 1.a klases skolēni CLIL stundā runāja par dzīvniekiem, kurus var sastapt Latvijā, iztēloja, kuram dzīvniekam ir līdzīgs Latvijas kartes kontūrs. Skolēnu zīmējumu izstādi var apskatīt 3.stāva foajē.

Informāciju sagatavoja

sākumskolas skolotāja M.Stankeviča

angļu valodas skolotāja T.Jevstafjeva-Aksjuta

Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Skolas soma
Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola