Skolēnu parlamenta vēlēšanas

   2022.gada 08.septembrī  J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.

 Savas kandidatūras izvīrzija skolēni sākot no 6. – 9.klasei uzrakstot iesniegumu parlamenta koordinatoram un norādot vēlamo amata vienību. Svarīgi kritēriji katram dalībniekam labas sekmes,  priekšzīmīga uzvedība, aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē, kā arī pozitīvas sociāli-emocionāla klimata veidošanas prasmes. Kopumā uz skolēnu pašpārvaldi pretendēja 17 skolēni. Pēc balsošanas rezultātiem 9 no viņiem ieņems nozīmīgus amatus, tādus, kā skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, galvenais specialists kultūras jomā, galvenais specialists izglītības jomā, galvenais specialists drošības jomā u.c.  Pārējie skolēni kļuva par palīgiem un padomniekiem. Skolēniem no 6. – 9.klasei tika sagatavotas “Vēlētāju zīmes” kas arī palīdzēja noteikt ieņemamos amatus ar balsojumu skaitu.

 Pašpārvaldes dalībnieki centīsies ieviest pozitīvas izmaiņas skolas dzīvē. uzlabos skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumus, uzlabot izglītības un kultūras jautājumu jomas, popularizēt mākslu, radošās prasmes un digitālās kompetences u.c.

Pirmā skolēnu parlamenta kopsapulce tiek plānota 15.09.2022.

Ar skolēnu ieņemamiem amatiem pēc balsošanas rezultātiem var iepazīties zemāk.

 

Skolēnu parlamenta koordinators

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola