Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

    Gatavojoties atzīmēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, skolā jau no
25.aprīļa mācību process tika īpaši pakārtots plašākas skolēna izglītības pieredzes
veicināšanai. Nedēļas laikā stundu materiālā tika iekļautas dažādas ar Latviju saistītas tēmas –
gan mūsu valsts ģeogrāfija, gan dzīvās dabas daudzveidība, gan kultūras dzīves norises, gan
sasniegumi zinātnē, sportā, gan kulinārijas noslēpumi.
    3.maija projektu dienas ietvaros katra klases veidoja ieplānoto produktu, izmantojot
iegūto iepriekšējās nedēļas mācību stundās informāciju par Latviju. Tā 1.klase Latvijas kartes
siluetu pārvērta dažādās būtnēs. Īpaši skolēni kartē atzīmēja Grīvu. Savukārt 2.klases skolēni
veidoja individuālas grāmatas, kurās apkopoja interesantākos uzdevumus un darba lapas par
Latviju no mācību stundām. Arī 6.klase apkopoja mācību stundās iegūto interesantāko
informāciju, kas saistīta ar cilvēka atbildību par apkārtējo vidi. 3.klase iegūtās zināšanas par
Latvijas pilsētu ģerboņiem un kaimiņvalstīm atspoguļoja krāsainos plakātos, bet 4.klase savos
darbos zīmēja un stāstīja skolas vēstures faktus. Interesants projektu dienas darba rezultāts
bija 5.klasei – skolēni izveidoja informatīvo kubu. Uz kuba skaldnēm bija izvietota
daudzveidīga informācija par Latviju. 7.klase īpaši akcentēja uzzināto par Latvijas
sasniegumiem sportā, transporta attīstības vēsturē un arhitektūras pērlēm. Neparasti iegūtās
zināšanas prezentēja 8.b klase – skolēni uzklāja galdu ar faktu kūciņām, pils kūkām, ražojumu
kokteili, muzikālo zupu un gleznu ragū. 8.a klase izmēģināja savus spēkus dzejoļu rakstīšanā,
kas veltīti Latvijai. Savukārt 9.klase lika lietā savas zināšanas, veidojot atgādnes dažādos
mācību priekšmetos.
    Svētku kontekstā tika atklātas 2 izstādes. Pirmā izstāde veltīta 4.maija notikumiem
pirms 32 gadiem, kuri mainīja mūsu valsts attīstības virzienu, bet otrā izstāde ļauj salīdzināt
    Daugavpili agrāk un tagad.


Informāciju apkopoja:
T. Jevstafjeva-Aksjuta
skolas bibliotekāre

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola