eTwinning projekta “Angels Across Countries” tiešsaistes pasākums

Šī semestra pirmspēdējā mācību dienā 20.decembrī notika eTwinning projekta “Angels Across Countries” tiešsaistes pasākums. Mūsu skolas 2.a klases skolēni un skolēni no Rumānijas satiekas ZOOM platformā, lai nodziedātu Ziemassvētku dziesmas gan savā dzimtā valodā, gan angļu valodā. Ģērbušies gan karnevāla tērpās, gan nacionālajos kostīmos, dalībnieki lasīja dzejoļus par ziemu un ziemas priekiem. Pati interesantākā aktivitāte bija mīklu minēšana. Skolēni no katras valsts paši sacerēja mīklas kuras minēja pārējie dalībnieki.

Skolēniem pasākums ļoti patika. Viņi guva pieredzi uzstāties priekšā, sazināties angļu valodā, uzzināja citas tautas kultūras tradīcijas un pārbaudīja savas erudīcijas spējas.

Informāciju sagatavoja skolotājas T.Jevstafjeva-Aksjuta un A.Kazačonoka

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola