Ziemassvētku videokoncerts

Šī gada pēdējā mācību dienā 21.decembrī J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā visi varēja noskatīties Ziemassvētku koncertu. Tas notika, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, videoformātā.

Koncertā savus talantus un prasmes demonstrēja  gan skolēni, gan pedagogi. Īpašais šajā pasākumā bija tas, ka dalībnieki no visas sirds izpildīja savus priekšnesumus un dāvināja pārējiem prieku, patīkamas emocijas un laba novēlējumus.

Skatītāji priecājās par jaukām klavierspēles un  akordeona melodijām, par  sirsnīgām dziesmām un dzejoļiem, par prieka pilnu deju.

Gan trešās, gan  devītās klases skolēni nodeva skatītāju vērtējumam interešu izglītības programmas ietvaros iestudētās ludziņas.

Informāciju sagatavoja

T. Jevstafjeva-Aksjuta,

skolas bibliotekāre

Copyright © 2023 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola