Skaistais daudzveidībā

Baltkrievu kultūras centra apmeklējums

           8.decembrī plkst. 16.30 Vienības laukumā notiks svinīga Ziemassvētku egles iedegšana. Šim pasākumam gatavojas arī mūsu skolas pašpārvaldes aktīvāko skolēnu grupa, piedaloties starpkultūru dialoga projektā “Skaistais daudzveidībā”. 

              Projekta ietvaros 3.decembrī skolēni apmeklēja Daugavpils baltkrievu kultūras centru, kur iepazinās ar šai kultūrai raksturīgajām īpatnībām. Skolēni nelielajā centra muzejā aplūkoja senos darba rīkus, rokdarbus, uzklausīja stāstījumu par baltkrievu tautas tradīcijām. Turpat varēja apskatīt profesionālas gleznotājas Gaļinas Želabovskas darbu izstādi.

Kopā ar baltkrievu kultūras centra darbiniekiem skolēni iemācījās dažas rotaļas un apguva dejas “Ļavoņiha” pamatsoļus. Apgūtās prasmes būs vajadzīgas Ziemassvētku egles iedegšanas pasākuma noslēgumā, kad projektā iesaistīto skolu dalībnieki izdejos dažādu tautu riņķa deju elementus. Nāciet un piedalieties arī jūs šajā aktivitātē!

Informāciju sagatavoja

J.Raina Daugavpils 6.vidusskolas

direktora vietniece

Iveta Vasitova

 


Latgales NVO projektu

programma 2018

Starpkultūru dialoga projekts “Skaistais daudzveidībā”

 

Projekta mērķis

Veicinot sadarbību starp Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauniešiem un Daugavpils nacionālajām kultūras biedrībām, padziļināt jauniešu izpratni par kultūru daudzveidību, kā arī veicināt cieņpilnu attieksmi pret dažādu kultūru mantojumu.

 

Projekta uzdevumi

  1. Katrai skolas komandai apmeklēt vienu Daugavpils nacionālās kultūras biedrības meistarklasi un klātienē iepazīties ar šai kultūrai raksturīgajām īpatnībām – svētku svinēšanas tradīcijām, ēdieniem, tautas mūziku un dziesmām, deju elementiem, daiļradi, u.c.;
  2. Kopā ar nacionālās kultūras biedrības pārstāvjiem apgūt kādas riņķa dejas soļus tautas mūzikas pavadījumā;
  3. Izdejot dažādu tautību apgūto riņķa deju elementus 08.12.2018. Vienības laukumā (egles iedegšanas pasākumā) projekta noslēguma aktivitātē ( flešmobā).

 

Mērķa grupa

Daugavpils vispārizglītojošo skolu parlamenta locekļi (10 no katras skolas).

 

Projekta īstenošanas vieta

  1. Daugavpils nacionālās kultūras biedrības: latviešu, latgaliešu, baltkrievu, ukraiņu, ebreju, krievu, tatāru, lietuviešu;
  2. Daugavpils 10.vidusskola;
  3. Vienības laukums.

 

Aktivitātes

  1. 8 meistarklases nacionālajās biedrībās (katra skola 1 reizi tiekas savā biedrībā laika posmā no 26.11.2018. līdz 07.12.2018.);
  2. Riņķa dejas apguve;
  3. Flešmobs (8.12.2018. Vienības laukumā);
  4. Projekta fotomateriālus, iespaidus, atziņas var publicēt savas skolas mājas lapā un sociālajos tīklos publicitātes nolūkā.
Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola