Konkurss “Mana pilsēta”

24.novembrī J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā tika organizēts pilsētas konkurss “Mana pilsēta”, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3.klašu skolēnu komandas. Konkursā piedalījās Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija un J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Daugavpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko apziņu aizraujošā formā, pilnveidot zināšanas par dzimto pilsētu un  attīstīt radošu pieeju uzdevuma veikšanā.

Konkursā bija  paredzēts komandu darbs un tika piedāvāti dažādi uzdevumi, kur skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas par savu dzimto pilsētu, Daugavpili,  paplašināt savu redzesloku, kā arī izpausties radoši. Skolas simbols, lauva Augusts, palīdzēja skolēniem tikt galā ar uzdevumiem, kā arī izklaidēja skolēnus, pavadot kopā jautru atpūtas brīdi enerģiskā dejā. Gan lielie, gan mazie saņēma daudz pozitīvu emociju.

Konkursa beigās tika apbalvotas visas komandas un neviens nepalika bez dāvanas.

Konkursa organizatori J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas sākumskolas skolotāji  Margarita Stankeviča, Alla Kazačonoka un Anželika Treiklere izsaka pateicību par atbalstu J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas skolotājām Miroslavai Jaunzemai un Tatjanai Jevstafjevai-Aksjutai, kā arī skolas administrācijai, direktores vietniecei izglītības jomā Vitai Ļubarskai.

Informāciju sagatavoja sākumskolas skolotāja M.Stankeviča.

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola